Febthirty Handelsbolag med organisationsnummer: 969774-7666, nedan kallad Front Row Garden, behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag och är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter som du härigenom informeras om.  Du kan alltid komma i kontakt med Front Row Garden för frågor och information kring vår personuppgiftsbehandling genom att maila till privacy@febthirty.com.


När du som kund köper något på Front Row Gardens e-handel behöver Front Row Garden hantera dina personuppgifter i vissa hänseenden för att kunna uppfylla köp- och leveransvillkoren; detta utgör också ett av Front Row Gardens ändamål med behandlingen. Uppgifter som behandlas om dig är namn, adress, mejladress och telefonnummer.


Front Row Gardens e-handel dokumenterar också viss kommunikation som Front Row Gardens e-handel har med dig via telefon eller e-post för att kunna tillhandahålla den service som du förväntar dig av Front Row Gardens e-handel. Den personuppgiftsbehandling som utförs när du köper något genom Front Row Gardens e-handel är laglig eftersom behandlingen är nödvändig för fullgörandet av köpet och för att du genom att acceptera villkoren samtycker till behandlingen. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas automatiskt i Front Row Gardens IT-system. All hantering av dina uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå.


Front Row Gardens e-handel kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part än sådan som har ett berättigat intresse av att få uppgifterna för att Front Row Garden ska kunna fullfölja sina åtaganden inom ramen för köp- och leveransvillkoren. Front Row Garden kan således komma att skicka dina personuppgifter till ett externt företag som hanterar köpordern och betalning. För att hantera postleverans kommer dina personuppgifter också att skickas över till Postnord.


LAGRINGSTIDEN

Front Row Garden kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att kunna hantera ordern, för att fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund och med hänsyn till rättsliga förpliktelser som Front Row Garden kan ha.


DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter raderas, att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En begäran om något av det nämnda skall skickas till privacy@febthirty.com Du har också rätt att vända till Integritetsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Front Row Garden önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.


SAMTYCKE TILL PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Genom att acceptera villkoren och behandlingen av personuppgifter samtycker du till personuppgiftsbehandlingen såsom den ovan beskrivits.

Senast uppdaterad: 2023-12-01